Sahiden, eskiden gelecek daha mı güzeldi?

Klasik edebiyatımızdan çağdaş edebiyatımıza gelene değin en çok işlenen, hatta klasik edebiyatımızda gül ile bülbülün aşkı üzerinden bir mazmun hâlini alan “sevip kavuşamama” hikâyeleri, artık genlerimize işlemişçesine bizden hâle gelmişlerdir. Her evin, anlatılmayan ama yaşandığı herkesçe bilinen böyle hikâyeleri vardır. O nedenle de çok tanıdıktırlar. Bu tanıdık hikâyeler ...