Graviton: Acaba var mı, yok mu?

Kütle çekim gücü nedir? Bir “güç” müdür, yoksa bir “etki” midir? Albert Einstein’a göre bir “etki”dir kütle çekim gücü. Kütle uzay zamanı büker, bu bükülme sonucunda da biz kütle çekim gücünün etkisini gözlemleriz. Meşhur sözü hatırlayın: “Kütle, uzay zamana nasıl büküleceğini söyler, uzay zaman da kütleye nasıl hareket edeceğini…” Einstein’ın bu “kütle uzay zamanı büker” […]......

Einstein’a alternatif teori arayan Türk

Albert Einstein, genel görelilik teorisinin denklemlerini oluştururken bir konuda çok rahatsızdı. Denklemi, evreni istikrarsız yapıyordu. Orijinal teorisini yayınladıktan iki yıl sonra, 1917’de teorinin merkezindeki alan denklemlerinden birinde değişiklik yaptı; denkleme Yunanca’daki Lambda harfiyle simgelediği ‘kozmolojik sabit’i ekledi. Amacı, böylece denklemin öngördüğü ...