Deniz paylaşımında muhatap AB değil Yunanistan

Avrupa Birliği’nin temel prensiplerinden biri egemenlik paylaşımıdır. AB kurumları üye ülkelerin AB’ye egemenlik devrini yaptıkları alanlarda sorumluluk ve yetki sahibidir. Örneğin dış ticaret politikası veya para politikası gibi. Dış ticaret politikasında üye ülkelerin yetkisi yoktur. AB adına politikayı Avrupa Komisyonu yürütmekte ve üçüncü ülkelerle müzakereyi de üye ülkeler ...

Avrupa’nın en kritik kararı

Fransa’nın müteveffa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bir seferinde gazetecilerin önünde sormuştu: “Avrupa Birliği nedir? Ne kuş, ne deve…” Sanmayın ki Chirac AB’ye karşıydı. Tam tersine, bu soruları birliğin daha “derinleşmesi”ni arzu ettiğini açıkladığı basın toplantısında sormuştu. Ona göre Avrupa Ekonomik Topluluğu adını “Avrupa Birliği” olarak değiştirirken bir vizyon ortaya ...