ABD ve Çin bilim yaptı Türkiye seyretti

Bir zamanlar, Rize’nin Hemşin’inde yaşayanlar, konuştukları dilin “Hemşince” olduğunu iddia ederler, “Hayır o dil Hemşince değil Ermenice” diyen olursa da çok kızarlardı. Derken, Türkiye ile Gürcistan arasında Sarp sınır kapısı açıldı. Önce Acarlar, yani Müslüman Gürcüler akın akın Türk tarafına geldi; kendi akrabalarıyla kavuştu. Sonra Mengreller geldi, bizde “Lazca” konuşan ...