Edebiyatın unutulmaz evleri…

İçinde bulunduğumuz olağanüstü zamanlarda ev kavramı hepimiz için düne kadar alışık olduğumuzdan öte yeni anlamlar da ifade etmeye başladı. Evlerimiz çoğumuz için artık sadece günümüzün hızlanan dünyasında, dışardaki ‘yoğun’ yaşamlarımızdan arta kalan zamanlarımızda, bir tür ‘otel’ gibi yeme içme ve uyku ihtiyaçlarımızı karşıladığımız mekanlar değil. Evlerimiz, artık dışardaki ...