Sahiden, eskiden gelecek daha mı güzeldi?

Klasik edebiyatımızdan çağdaş edebiyatımıza gelene değin en çok işlenen, hatta klasik edebiyatımızda gül ile bülbülün aşkı üzerinden bir mazmun hâlini alan “sevip kavuşamama” hikâyeleri, artık genlerimize işlemişçesine bizden hâle gelmişlerdir. Her evin, anlatılmayan ama yaşandığı herkesçe bilinen böyle hikâyeleri vardır. O nedenle de çok tanıdıktırlar. Bu tanıdık hikâyeler ...

Raftakiler 10 Temmuz 2020

Eskiden Gelecek Güzeldi Adnan Özer Doğan Kitap Roman 124 Sayfa 1978 yılında İstanbul’dan Küba’ya uzun ve büyülü bir yolculuk… Aşkın sureti peşinde olduğunu henüz bilmeyen genç bir sosyalist… Devrim sonrası Havana’sında, o coşkulu dönemde spiritüel bir buluşma… Adnan Özer merkezinde büyük bir aşkın, kavuşamadığı sevgilinin ve duran hayatın hikâyesini ...