Virüs toplumun sosyal yapısını dönüştürüyor

Tarihte hiçbir mikroorganizma hareketi Ortaçağ’da kara vebanın (hıyarcıklı veba) Avrupa’da yarattığı sosyal ve ekonomik etkiyi yaratmamıştı. Avrupa’nın nüfusu yarıya inen kentlerinde işgücü eksikliği meydana gelmiş, emek pahalılaşmıştı. Nispeten sağlıklı kalmış taşralı nüfus yüksek ücretlerin de etkisiyle işgücü açığını kapatmak üzere devreye girmişti. Yeni statüko, angaryaya ...